Jumlah
2198235
Rawatan
183564
Sembuh
1989512
Kematian
25159