Jumlah
2361529
Rawatan
106449
Sembuh
2227889
Kematian
27191