Jumlah
304135
Rawatan
24563
Sembuh
278431
Kematian
1141