Jumlah
462190
Rawatan
41471
Sembuh
418897
Kematian
1822